Český institut otvorových výplní  

Český institut otvorových výplní

Stavokonzult - inženýrská a poradenská činnost      Výzkumný ústav pozemních staveb

Založení Institutu: Český institut otvorových výplní byl založen dne 2.8.2012 zakladatelskou smlouvou. Institut založil ing. Lubomír Keim, CSc. z Výzkumného ústavu pozemních staveb - Certifikační společnosti, s.r.o a René Růžička ze společnosti Stavokonzult. Odborné zázemí a profesní profily obou společností, které zakladatelé reprezentují, jsou základem pro naplnění vize a cílů Institutu.

Motem pro založení Institutu byla situace v České republice související s návrhem, použitím a užíváním výplní otvorů v budovách a s tím spojené dlouholeté oprávněné či méně oprávněné stížnosti na funkci zejména oken tvořící nedílnou součást výplní otvorů staveb presentované v odborném tisku a na konferencích Otvorové výplně stavebních konstrukcí. Hlavní aspekty tohoto stavu jsou zejména:

  • výrobky pro výplně otvorů, zejména okna, jsou z hlediska harmonizovaných technických požadavků na výrobky, výrobky liberálními. Je možné, aby výrobce deklaroval takové vlastnosti výrobků a tyto dodával na evropský trh, které pro obvyklé úrovně požadavků na stavby činí některé typy výrobků v jednotlivých klimatických podmínkách zemí v EU při jejich národních zvyklostech za uživatelsky potencionálně rizikové,
  • neznalost českých technických norem a právních předpisů v oblasti návrhu a použití stavebních výrobků ve stavbě,
  • neakceptování rozdílnosti technických požadavků na stavební výrobky pro jejich uvedení na trh a použití v konkrétní vnější stavební konstrukci předmětné stavby,
  • neznalost základních povinností zhotovitele stavby,
  • existence technicky manipulovatelných podmínek výběrových řízení a nabídek na výrobu / dodávku oken / dveří

Vize: Poskytováním odborných služeb a srozumitelných informací pro podporu bezpečného návrhu, použití výrobků určených pro výplně otvorů staveb, zvyšovat počet spokojených projektantů, zhotovitelů, developerů, majitelů a uživatelů bytových jednotek a budov.

Cílem Institutu je poskytování technických informací a odborných služeb svým partnerům, zejména českým výrobcům oken, dveří a výrobků pro jejich zabudování do staveb, zajišťující jejich informovanost o nových technických a normových požadavcích na výrobky, jejich označování, o požadavcích pro návrh a použití výrobků ve stavbě, vadách výrobků a konstrukcí, vhodných nápravných opatřeních, účasti na výzkumných projektech, školeních, přednáškách a poskytování informací pro technickou veřejnost o návrhových ověřených hodnotách jednotlivých typů výrobků, o normových požadavcích na výrobky pro výplně otvorů, na konstrukce a stavby.

 

© 2013 CIOV | email: info@ciov.cz