Český institut otvorových výplní  

Energetické hodnocení oken

V ČR nově zaváděný systém energetického hodnocení oken pomocí energetických štítků představuje snahu o vytvoření objektivního nástroje pro porovnávání tepelně-technických charakteristik jednotlivých výrobků.

Příklad energetického štítku v prostředí velké británie.
Příklad energetického štítku v prostředí velké británie.

Potřeba takového aparátu, který je v převážné většině zemí EU i po celém světě, již v nějaké podobě etablován, vyplývá z několika problémů, na které na trhu ovorových výplní narážíme. Jedním je nutnost poskytnout veřejnosti jednoduchý a korektní prostředek pro orientaci se na trhu oken, který nebude vyžadovat hlubší znalosti tepelné techniky. Stávající stav vede k deformaci názvosloví, záměrným či nechtěným záměnám jednotlivých parametrů (např. součinitele prostupu tepla celého okna se součinitelem prostupu tepla zasklívací jednotky), opomíjení materiálového řešení distančních rámečků zasklívacích jednotek či propustnosti zasklívacích jednotek pro sluneční záření. Další problém, a to i pro odbornou veřejnost, představuje neporovnatelnost hodnot udávaných jednotlivými dodavateli a výrobci oken. Ta je daná velkou rozměrovou tolerancí, kterou připouští u referenčního rozměru okna pro stanovení součinitele prostupu tepla Uw norma výrobku. Výsledkem je stav, kdy se delkarované hodnoty Uw, stanovené pro okna s identickou konstrukcí, mohou výrazně lišit i při formálně zcela vyhovujícím postupu jejich výpočtu či měření.

Používaná metodika je založená na evropském systému EWERS (European Windows Energy Rating Systém). Hodnocení zahrnuje součinitel prostupu tepla Uw, celkovou propustnost sluneční energie gw a průvzdušnost okna Lw. S přihlédnutím k výše uvedenému je dbáno na stanovení Uw pro jednotný referenční rozměr, případně je tato hodnota na referenční rozměr přepočítána. Na základě těchto hodnot je stanovena roční tepelná bilance. Ta je vypočtena pro dohodnuté okrajové podmínky, dané zabudováním okna. Na základě roční tepelné bilance je pak okno zatříděno do kategorií A-G. Výrobky budou nasledně vybavovány energetickými štítky unifikovaného grafického provedení. Štítek obsahuje kromě zakladní informace o kategorii energetické účinnosti i základní parametry, určující tepelně-technickou výkonnost okna.

 

© 2013 CIOV | email: info@ciov.cz