Český institut otvorových výplní  

Dveře

Dveře vnitřní a dveře vnější jsou stavební výrobky, KTERÉ NEJSOU určené pro přímou spotřebu. Jsou výrobci určeny pro použití ve stavbě, která je užívána jako „dílo“, které musí být řádně navrženo a provedeno. Pro správnou komunikaci mezi vlastníkem domu, investorem, projektantem, zhotovitelem, výrobcem nebo dodavatelem je vhodné znát správné termíny, tak jak je uvádí technické terminologické normy nebo normy výrobků.

ČSN EN 12519:2004 - Okna a dveře - Terminologie.
ČSN 74 6401:1977 - Dřevěné dveře. Základní ustanovení.
ČSN 74 6550: 1985 - Kovové dveře otevíravé. Základní ustanovení.
ČSN EN 14351-1+A1:2011 - Okna a dveře - Norma výrobku, funkční vlastnosti - Část 1: Okna a vnější dveře bez vlastností požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti.

Dveře - stavební prvek pro uzavření otvoru ve stěně, jenž umožňuje vstup a může propouštět světlo.

Vnější dveře - dveře, které oddělují vnější prostředí od vnitřního prostředí v budově, jejichž hlavní určené použití je průchod osob; vnější dveře zkompletované jedním zodpovědným identifikovaným výrobcem, splňující normy, jsou považovány za vnější dveře.

pravé otočné dveře jednokřídlové pravé otočné dveře jednokřídlové

Vnitřní dveře - dveře mezi dvěma vnitřními prostory.

Sestava - sestava dvou nebo více výrobků např. vnějších dveří a okna v jedné rovině s nebo bez zvláštních rámů, kde každý výrobek má samostatný rám.

Rám/zárubeň - součást tvořící orámování okna nebo dveří, která umožňuje osazení do stavby.

Výplň - panel (dílec) zasklení z jakéhokoli materiálu nebo kombinace materiálů použitých k vyplnění otvoru v okně nebo dveřích (v okenním rámu, okenním křídle).

výplňové/zasklené dveřní křídlo balkónových nebo vnějších dveří výplňové/zasklené dveřní křídlo
balkónových nebo vnějších dveří
 

© 2013 CIOV | email: info@ciov.cz