Český institut otvorových výplní  

Výplně otvoru

Výplně otvorů - výplně otvorů jsou stavební konstrukce staveb, viz. část čtvrtá Vyhlášky 268/2009 Sb. a vztahují se na ně požadavky této vyhlášky.

Výplň otvoru - je stavební konstrukce tvořená vhodnými stavební výrobky a jejich sestavami určenými pro vyplnění stavebního otvoru, na kterou se vztahují technické požadavky na stavby. Těmito výrobky jsou obvykle okna, dveře apod.

Stavební otvor - svoji výškou a šířkou vymezuje otvor ve stavební konstrukci stavby stavebně vytvořený pro osazení výplně otvoru.

Ostění - boční povrchy (část) stavebního otvoru ve stěně (vnější / vnitřní).

Nadpraží - horní povrch (část) stavebního otvoru ve stěně obvykle tvořená překladem (vnější / vnitřní).

Celková plocha okna / dveří - šířka rámu x výška rámu okna / dveří.

Požární uzávěr otvoru - stavební konstrukce bránící šíření požáru otvory v požárně dělicích konstrukcích (dveře, vrata, poklopy, popř. uzávěry technických nebo technologických zařízení, např. uzávěry šachet, požární klapky).

Spáry - ve stavebním otvoru rozeznáváme tyto spáry:

  • připojovací spáru, je spára mezi jednotlivými částmi stavebního otvoru a rámem okna či dveří.
  • funkční spára, je spára je mezi okenním rámem a křídlem okna. Okno s pevným zasklením nemá tedy funkční spáru. Šířka funkční spáry je rovná přesahu křídla přes rám.
  • zasklívací spára je spára mezi zasklením a křídlem, nebo rámem v případě pevného zasklení.
 

© 2013 CIOV | email: info@ciov.cz